historie

Oddíl kopané byl založen v roce 1957 a pracovat začal o rok později. Dne 18. dubna došlo k volbě výboru a historicky prvním předsedou se stal A.Menšík. Následovala nespočetná řada různých akcí, jako úprava hřiště, shánění hráčů do kádru a technické vybavení mužstva. Výbor se aktivně ujal své funkce a za obětavé spolupráce všech členů: Menšíka, Kropa, Sobka, Navrátila, Glety, Bočka, Konečného, Tkáče, Vařeky, Fischera, Onderka, Paříka, mistního národního výboru a JZD se podařilo včas dokončit úpravu hřiště. V roce 1961 zajistil R.Ružinský převezení boudy ze staveniště přehrady na hřiště, aby sloužila jako převlékárna pro hráče.

První přátelské utkání, hrané na domací půdě, porazila Lučina Vojkovice 3:0, branky vstřelili M.Gleta 2x a F.Pařík. Následovalo zařazení našeho mužstva do 3. skupiny B okresní soutěže 1960-1961 K dispozici byli tito hráči: J.Onderek, J.Funiok, D.Funiok, K.Schönvický, K.Boček, R.Krop, M.Navrátil, M.Sobek, O.Tkáč, A.Vařeka, F.Gleta, M.Gleta, F.Pařík, S.Smyček, Z.Minks, E.Pich, B.Bystroň.

Na vytvoření lepších podmínek fungování celé organizace oddílu kopané se podílely místní národní výbor a jednotné zemědělské družstvo. Byla vypracována projektová dokumentace na stavbu sokolovny, která se začala stavět v roce 1964. Sokolovna byla dostavěna až v roce 1968. Dne 20.2.2001 postihla lučinskou kopanou velká ztráta. V jedenadevadesáti letech zemřela místní fotbalová legenda Leopold Žitník. Jméno Leopold Žitník bylo nejen na Lučině, ale i v blízkém okolí fotbalovým pojmem. Stál u zrodu Sokola v naší vesnici v roce 1958. Byl u toho, když se začalo stavět hřiště, na kterém se do dnešního dne vystřídaly generace fotbalistů. Svou funkcionářskou činnost ukončil v neuvěřitelných jedenaosmdesáti letech. Na jeho počest pořádá oddíl kopané turnaj „Memoriál Leopolda Žitníka“.